Včasih, kadar ti je res težko in se počutiš, kot da te nihče na tem svetu ne razume, v knjigah najdeš prostor, v katerem se lahko sprosti tvoje srce.

Tega pogosto ščitimo pred drugimi in če smo si med odraščanjem nanj nadeli zares velik ščit, ga pred ljudmi stežka snamemo.

Knjiga ne sodi. Ne projecira nate svojih ran in bolečin, pomanjkljivosti in strahov, kot so to v otroštvu znali početi nekateri starši, učitelji, vzgojitelji in otrokovi vzorniki.

Ko se otrok začne učiti iz okolja, da ni dovolj dober. Da se mora sebe sramovati. Da zanj ni prostora, kjer bi se lahko čustveno izrazil, išče uteho drugje.

Otrok je borec. Odrasli pogosto v otrocih vidijo nemoč, šibkost, ker še niso povsem razviti ljudje. Nimajo še na voljo vseh kapacitet, s katerimi razpolaga odrasla oseba.

Ko otroka vzgaja mlado in še nedoraslo srce, ki se mu še niti niso razvili njegovi možgani – ti se po zadnjih dognanjih razvijajo do 25. leta – je kemija v tem odnosu lahko izjemno toksična. Če prvi še nima uresničenih svojih potreb, kako jih bo zmogel, znal uresničiti drugemu?

To tematiko naslavljam zato, da bi morda v knjigah za osebno rast prepoznali učitelje, vzgojitelje, starše, ki jih morda nikoli niste imeli.

Ne gre za osebe, po katerih bi hrepeneli. Temveč za lekcije, ki bi jih potrebovali, a vam jih vaši ljudje niso zmogli, znali predati.

V knjigah je prostor za resnico. Ko svojo razkrije avtor in te skozi svojo zgodbo popelje skozi njo, ti s tem ponudi varen prostor, da se ti v odnosu s knjigo odpreš svoji. Kaj potem storiš z njo, je odvisno od tega, kaj želiš. A važno je, da si se zmožen odpreti sebi, spoznati svoje najglobje ranljive plati in spoznati svoje speče, odrinjene, neodkrite dele.

Zato sama ljubim knjige. V otroštvu so bile moje najboljše prijateljice. V mladosti se je njihov duh v meni izrazil v uporništvu – tudi do knjig. Kasneje, ko so me zopet srečale, pa so me odprle sebi.

Tudi preko knjig se človek zmore spremeniti, če si dovoli v njih prepoznati to moč odpiranja, ki jo imajo. Ko se počutiš varnega, ta občutek lažje prenašaš na druga področja svojega življenja, tudi v odnose z ljudmi.

Naj vam služijo vaše knjige.

Naj se v vas vse lepo prebudi.

In naj se iz vaših misli (tudi o sebi) prečistijo vse smeti.

Z ljubeznijo, Petra

Petra Košič je diplomirana novinarka, ustanoviteljica MIND – Medij nove dobe ter avtorica vsebin za osebno in duhovno rast.

Komentiranje vsebin je onemogočeno.